Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo Europy : bezpieczeństwo Polski. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL "Kwestie bezpieczeństwa należą do najważniejszych problemów współczesnego świata. Zagrożenia gospodarcze, klimatyczne, militarne, terrorystyczne to sprawy, którymi w ogromnej mierze żyją współcześni ludzie. Stąd duże zainteresowanie polityków i mediów. Coraz mocniej rozwija się też na tym tle refleksja naukowa - polska, europejska i światowa. Redaktorzy dzieła zauważają, że na Zachodzie problematyka bezpieczeństwa nabrała szczególnego wymiaru po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku w USA, 11 marca 2004 roku w Hiszpanii, 7 lipca 2005 roku w Wielkiej Brytanii, 7 stycznia 2015 roku we Francji. Poza tym, konflikt na Ukrainie czy kryzys migracyjny związany z wojną na Bliskim Wschodzie skłoniły naukowców do pogłębienia refleksji nad różnymi aspektami wskazanej tu problematyki. Punktem wyjścia podjętych analiz są cele bezpieczeństwa wewnętrznego, które postawiła przed sobą Unia Europejska. Niniejsza praca zbiorowa, cechująca się monumentalnością, przejrzysta w swej konstrukcji, zbudowana logicznie, metodologicznie poprawna, stanowi znaczący wkład do rozwoju refleksji naukowej na temat różnorodnych aspektów bezpieczeństwa współczesnego świata." Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2016

Liczba stron

587

ISBN

978-83-7784-811-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991049700169705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-7784-811-1&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Europa
  • Bezpieczeństwo narodowe
Uwagi

Spis treści dostępny na stronie: http://wydawnictwo.umcs.pl/uploads/product_toc/Bezpieczenstwo%20Europy_tom_1.pdf

Rozdziały