Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Wojciech Ślęzak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

E-mail

w.slezak@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 20

ORCID

0000-0001-8830-1163

ResearcherID

D-6436-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.8 Nauki socjologiczne: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (1)

Rozdziały (5)

Książki (2)