Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Tomasz Biskupski

Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

t.biskupski@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-3034-4723