Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Robert Zakrzewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

r.zakrzewski@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-512

ORCID

0000-0002-4019-9048