Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Mikołaj Szybalski

Jednostka organizacyjna

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

E-mail

m.szybalski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 30 65

ORCID

0000-0002-4331-2990