Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Marcin Leszczuk

Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

m.leszczuk@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 39 83

ORCID

0000-0002-6654-273X

ResearcherID

E-6246-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.7 Nauki o Ziemi i środowisku: 75%
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 25%