Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

O metodzie prac ustrojowych w II Rzeczypospolitej. Praktyka parlamentarna w procesie przekształceń konstytucyjnych

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel