Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Inteligentna forma internowania : ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel