Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Recenzja – Początki instytucjonalnej geografii ekonomicznej, czyli o księdze jubileuszowej prof. Kazimierza Kucińskiego pt. Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń – Instytucje – Metodologia

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel