Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Wieloaspektowa ewaluacja wykorzystania mediów społecznościowych na potrzeby kierowania SBN RP (ewaluacji ryzyka cyberzagrożeń BN) : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.21.2.0

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel