Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Systemowe projektowanie operacyjne-próba zmiany paradygmatu w planowaniu działań: [praca naukowo-badawcza] : kod pracy : II.2.28.2.0

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel