Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Doświadczenia i wnioski z działań taktycznych grup bojowych na podstawie przykładów z walk 2. Brygady Pancernej w kampanii włoskiej lat 1944-1945

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel