Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Paweł Sawiński, Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e. – 68 n.e.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 257

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel