Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie

Year 2021
Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law
5.10 Canon law

Points of MNiSW

100.0

Journal numbers