Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Interactive Learning Environments

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
5.9 Pedagogika
6.2 Informatyka

Punktacja MNiSW

140,0

Impact Factor

3,928 [Lista 2020]