Processing may take a few seconds...

Journal number

Published in

Journal: Przedsiębiorczość i Zarządzanie | Journal year: 2018 | Journal volume: t. XIX

Number z. 12, cz. 2