Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: International Journal of Engineering and Technology (UAE) | Rocznik: 2018 | Tom: vol. 7

Numer no. 2.28
URL

https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/issue/view/332

Typ numeru czasopisma

zeszyt specjalny

Artykuły (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS