Processing may take a few seconds...

Journal number

Published in

Journal: Przedsiębiorczość i Zarządzanie | Journal year: 2017 | Journal volume: XVIII

Number z. 9, cz. II
Editors

Title

PL Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym

Date of publication

2017

Articles (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS