Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport

Editors

Title variant

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.1 Architecture and urban planning
2.6 Civil engineering and transport
2.7 Materials engineering
2.8 Mechanical engineering
2.9 Environmental engineering, mining and energy
5.6 Management and quality studies

Journal unique ID

18269

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Editorship

The Faculty of Transport The Silesian University of Technology Krasinskiego 8 Street 40-019 Katowice Poland Tel. (+48) 32 603 4108 Tel./faks (+48) 32 603 4108 e-mail: SJSUTST@polsl.pl

Domains

PL Inżynieria | Technologia | Transport

EN Technology | Engineering | Civil engineering | Transportation engineering

ISSN

0209-3324

eISSN

2450-1549

Publication frequency

quarterly

DOI

10.20858/sjsutst

URL

http://sjsutst.polsl.pl

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0209-3324-zeszyty_naukowe__transport__politechnika_slaska?q=6bc677a2-e04f-4a99-b1ca-1e64ff36790c$1&qt=IN_PAGE

Comments

Czasopismo naukowe "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport" to kwartalnik wydawany przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. Politechnika Śląska jest jednym z największych na świecie publicznych uniwersytetów technicznych w Polsce, działającym od 70 lat. Czasopismo jest wydawane kwartalnie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Zakres tematyczny publikowanych artykułów dotyczy szerokiej gamy problemów transportowych, w tym w szczególności zagadnień technicznych środków transportu (budowa i eksploatacja techniczna), rozwiązań telematycznych wspierających realizację procesów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportowej, planowania transportu, zarządzania transportem i ochrony środowiska, edukacji w branży transportowej oraz prawa transportowe.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2018 9.0 ---
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2022 100.0 ---