Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport

Redaktorzy

Wariant tytułu

EN Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

18269

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Redakcja

The Faculty of Transport The Silesian University of Technology Krasinskiego 8 Street 40-019 Katowice Poland Tel. (+48) 32 603 4108 Tel./faks (+48) 32 603 4108 e-mail: SJSUTST@polsl.pl

Dziedziny

PL Inżynieria | Technologia | Transport

EN Technology | Engineering | Civil engineering | Transportation engineering

ISSN

0209-3324

eISSN

2450-1549

Częstotliwość

kwartalnik

DOI

10.20858/sjsutst

URL

http://sjsutst.polsl.pl

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0209-3324-zeszyty_naukowe__transport__politechnika_slaska?q=6bc677a2-e04f-4a99-b1ca-1e64ff36790c$1&qt=IN_PAGE

Uwagi

Czasopismo naukowe "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport" to kwartalnik wydawany przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. Politechnika Śląska jest jednym z największych na świecie publicznych uniwersytetów technicznych w Polsce, działającym od 70 lat. Czasopismo jest wydawane kwartalnie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Zakres tematyczny publikowanych artykułów dotyczy szerokiej gamy problemów transportowych, w tym w szczególności zagadnień technicznych środków transportu (budowa i eksploatacja techniczna), rozwiązań telematycznych wspierających realizację procesów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportowej, planowania transportu, zarządzania transportem i ochrony środowiska, edukacji w branży transportowej oraz prawa transportowe.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2018 9  [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016] ---
  • 2019 40 ---
  • 2020 40   ---