Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich

Editors

Previous title

PL Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.1 Archeology
1.3 History
1.7 Arts science

Journal unique ID

200244

Publisher name

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Editorship

Zapiski Historyczne sekretariat@zapiskihistoryczne.pl Towarzystwo Naukowe w Toruniu ul. Wysoka 16, 87-100 Toruń tel.: + 48 56 622 39 41, mobile: 606 405 900

Domains

PL Historia

ISSN

0044-1791

eISSN

2449-8637

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.zapiskihistoryczne.pl/pl/

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/331/

Comments

"Zapiski Historyczne" zostały założone w 1908 r. jako czasopismo historyczne Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Początkowo nosiły tytuł "Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu". Ukazywały się jako kwartalnik. Publikowano w nim materiały, dotyczące szeroko rozumianej przeszłości Prus Zachodnich czyli prace historyczne, archeologiczne, językoznawcze, etnologiczne, z historii sztuki. Z czasem publikacje zaczęły obejmować nie tylko Pomorze, ale również inne regiony nadbałtyckie. Jednocześnie pismo położyło szczególny nacisk na historię. Obecnie "Zapiski Historyczne" są najważniejszym polskim czasopismem historycznym oscylującym wokół historii krajów strefy bałtyckiej. Obecnie "Zapiski Historyczne" są wydawane przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. "Zapiski Historyczne" od 2019 roku znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 40 punktami za publikację. Indeksowane w CEJSH, Index Copernicus, Historical Abstracts, ERIH PLUS, DOAJ, BazHum.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 15.0 ---