Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Wschodni Rocznik Humanistyczny

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.2 Philosophy
1.3 History
5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

200238

Publisher name

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

Editorship

Towarzystwo Nauki i Kultury „LIBRA” Artur Górak wrh.tonik@gmail.com

ISSN

1731-982X

Publication frequency

quarterly

URL

http://wrh.edu.pl

BazHum

https://bazhum.pl/bib/journal/628/

Comments

Wschodni Rocznik Humanistyczny powstał w 2004 roku jako niezależna inicjatywa społeczna ludzi nauki. Czasopismo jest wydawane przez Towarzystwo Nauki i Kultury 'Libra'. Dominują dwa założenia programowe. Pierwsze to interdyscyplinarny, ale mieszczący się w kręgu nauk humanistycznych i społecznych, zakres zainteresowań. Pragniemy ułatwić uczonym z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (szczególnie historii, filozofii, politologii itp.) wzajemne poznawanie dorobku i warsztatu. Drugim założeniem jest stworzenie platformy wymiany rezultatów badań dla ludzi nauki zainteresowanych problematyką wschodnioeuropejską. Skupiamy się na inicjowaniu i publikowaniu badań poświęconych problematyce roli Europy Centralnej i Wschodniej w historii (i szerzej – kulturze) Polski oraz na udziale Polski i Polaków w historii i kulturze tejże części Europy. Tym samym na łamach naszego periodyku prezentujemy wyniki badań nad dziejami i substancją humanistyczną krain onegdaj wchodzących w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, i szerzej – krajów Europy Środkowo-Wschodniej, związanych z dziejami Polski, a przede wszystkim terytoriów Imperium Rosyjskiego i Związku Sowieckiego. Mamy nadzieję, że dzięki temu możliwa będzie pełniejsza, niż dotychczas, koordynacja badań dotyczących tej części spuścizny kulturowej Narodu Polskiego. Prace zamieszczane w Roczniku dzielimy między trzy działy: 1) rozprawy i studia 2) materiały i źródła 3) polemiki, recenzje, sprawozdania. Blisko jedna trzecia opublikowanych prac jest autorstwa uczonych z krajów Europy Wschodniej (Rosji, Gruzji, Ukrainy, Litwy, Mołdawii i Białorusi). Od roku 2017 WRH będzie ukazywać się w nowej formule – czterech numerów na rok.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 70.0 ---