Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
1.6 Culture and religion studies
5.3 Security studies
5.4 Communication and media studies
5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

200342

Publisher name

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Editorship

Redakcja czasopisma Wschód Europy Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ul. Zana 11, 20-601 Lublin, tel. (+48) 81 537 64 04, tel./faks (+48) 81 537 64 61 wschodeuropy@gmail.com

ISSN

2450-4866

eISSN

2719-7778

URL

https://journals.umcs.pl/we/about

Comments

„Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii. Wydawcy nawiązując do „Rocznika Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” (2002-2010) dążą do integracji międzynarodowego środowiska badaczy zajmujących się szeroko pojętą problematyką studiów wschodnioeuropejskich. Celem czasopisma jest prowadzenie dyskursu naukowego i popularyzowanie wiedzy humanistyczno-społecznej na temat państw i społeczeństw Europy Wschodniej, zachodzących na tym obszarze procesów historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych. Interdyscyplinarny charakter czasopisma stwarza możliwość publikowania studiów, artykułów oraz recenzji z zakresu historii, politologii, socjologii, bezpieczeństwa, religioznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 40.0 ---