Processing may take a few seconds...

Journal

Title

UR Journal of Humanities and Social Sciences

Editors

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Editorship

Wydział Socjologiczno-Historyczny, al. T. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Polska

Domains

PL Historia | Nauki Humanistyczne | Nauki społeczne

ISSN

2543-8379

Publication frequency

quarterly

URL

http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/

Comments

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów oraz recenzji mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, obecnych w badaniach Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: IndexCopernicus, CEJSH, DOAJ, Journal Seek.

Journal years