Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.1 Archeologia
1.2 Filozofia
1.3 Historia
5.5 Nauki o polityce i administracji
5.8 Nauki socjologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

200389

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Redakcja

Wydział Socjologiczno-Historyczny, al. T. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Polska

Dziedziny

PL Historia | Nauki Humanistyczne | Nauki społeczne

ISSN

2543-8379

Częstotliwość

kwartalnik

URL

http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/

Uwagi

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów oraz recenzji mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, obecnych w badaniach Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: IndexCopernicus, CEJSH, DOAJ, Journal Seek.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2018 1,0 ---