Processing may take a few seconds...

Journal

Title

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.1 Archeology
1.2 Philosophy
1.3 History
5.5 Political science and public administration
5.8 Sociology

Journal unique ID

200389

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Editorship

Wydział Socjologiczno-Historyczny, al. T. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Polska

Domains

PL Historia | Nauki Humanistyczne | Nauki społeczne

ISSN

2543-8379

Publication frequency

quarterly

URL

http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/

Comments

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów oraz recenzji mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, obecnych w badaniach Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: IndexCopernicus, CEJSH, DOAJ, Journal Seek.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 1.0 ---