Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka

Editors

Additional title

PL USTiP

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.4 Communication and media studies
5.5 Political science and public administration
5.7 Law

Journal unique ID

200500

Publisher name

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Editorship

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3, 5 pok. C334, A229

ISSN

1731-0725

Publication frequency

quarterly

URL

https://ustip-journal.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

BazEkon

https://bazekon.uek.krakow.pl/przegladaj/U/1731-0725

Comments

"Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka". Czasopismo wydawane jest kwartalnie i stanowi platformę wymiany poglądów między ekspertami w związku z realizacją ustawowego zadania ZUS, którym jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, a także rozwijanie, porządkowanie i upowszechnianie wiedzy naukowej dzięki bieżącej, ale pogłębionej analizie naukowej i eksperckiej dotyczącej zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, na rynku pracy i w gospodarce (m.in. poprzez prognozowanie przyszłości). Czasopismo przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników nauki, praktyków, kadry dydaktycznej wyższych uczelni i studentów, działaczy społecznych, pracowników administracji publicznej, samorządowej, socjalnej i biur pracy, ale także dla tych, którym bliskie są zagadnienia ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego czy polityki społecznej oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w niniejszym zakresie. Czasopismo indeksowane w naukowych bazach danych: 1) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Czasopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych, 2) BazEkon.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 40.0 ---