Processing may take a few seconds...

Journal

Title

TTS Technika Transportu Szynowego

Journal unique ID

1002133

Publisher name

Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o

Domains

PL Transport kolejowy | Bezpieczeństwo

ISSN

1232-3829

eISSN

2543-5728

Publication frequency

monthly

URL

http://www.tts.infotransport.pl/pl/

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1232-3829-tts_technika_transportu_szynowego

Comments

Czasopismo branży kolejowej wydawane od czerwca 1994, poruszające kwestie istotne dla producentów, konstruktorów i eksploatatorów zajmujących się ogólnie pojętym transportem szynowym.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 5.0 ---