Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Torun International Studies

Editors

Previous title

PL Toruńskie Studia Międzynarodowe

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.7 Law

Journal unique ID

200360

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Editorship

Nicolaus Copernicus University in Torun Faculty of Political Sciences and Security Studies Batorego st. 39L 87-100 Toruń POLAND e-mail: tis@umk.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Prawo i wymiar sprawiedliwości | Ekonomia i finanse | Nauki polityczne

ISSN

2391-4920

eISSN

2391-7601

Publication frequency

yearly

DOI

10.12775/TIS

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSM

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/537/

Comments

Czasopismo stanowi forum wymiany poglądów i dyskusji naukowych na tematy międzynarodowe. Publikacje dotyczą szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Do 2012 roku rocznik ukazał się w języku polskim (dawny ISSN 1689-8168). Od 2013 roku prace publikowane są wyłącznie w języku angielskim. Indeksowany w: Google Scholar, IndexCopernicus (100 points), CEJSH, BazHum, SHERPA/RoMEO, ERIH PLUS, DOAJ, BAZEKON, CEEOL, Electronic Journals Library

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 20.0 ---