Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

The International History Review

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.3 Historia
5.5 Nauki o polityce i administracji

Unikatowy identyfikator czasopisma

8539

Wydawca

Taylor & Francis

Dziedziny

PL Historia | Stosunki międzynarodowe

ISSN

0707-5332

eISSN

1949-6540

Częstotliwość

dwumiesięcznik

URL

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rinh20

Uwagi

International History Review to jedyny anglojęzyczny czasopismo poświęcone w całości historii stosunków międzynarodowych i historii myśli międzynarodowej. Od 1979 roku pismo stało się jednym z najważniejszych czasopism historycznych na świecie, czytanym i regularnie cytowanym zarówno przez politologów, jak i historyków. Służy jako pomost między badaniami historycznymi a badaniem stosunków międzynarodowych, publikuje artykuły zgłębiające historię stosunków międzynarodowych i historię myśli międzynarodowej. Czasopismo indeksowane w następujących bazach - America: History and Life; International Bibliography of the Social Sciences; EBSCOhost; Scopus; Gale; WilsonWeb; Historical Abstracts; International Political Science Abstracts; PubMed; OCLC; ProQuest; Arts & Humanities Citation Index.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2021 140,0 ---