Processing may take a few seconds...

Journal

Title

The International History Review

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

8539

Publisher name

Taylor & Francis

Domains

PL Historia | Stosunki międzynarodowe

ISSN

0707-5332

eISSN

1949-6540

Publication frequency

bimonthly

URL

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rinh20

Comments

International History Review to jedyny anglojęzyczny czasopismo poświęcone w całości historii stosunków międzynarodowych i historii myśli międzynarodowej. Od 1979 roku pismo stało się jednym z najważniejszych czasopism historycznych na świecie, czytanym i regularnie cytowanym zarówno przez politologów, jak i historyków. Służy jako pomost między badaniami historycznymi a badaniem stosunków międzynarodowych, publikuje artykuły zgłębiające historię stosunków międzynarodowych i historię myśli międzynarodowej. Czasopismo indeksowane w następujących bazach - America: History and Life; International Bibliography of the Social Sciences; EBSCOhost; Scopus; Gale; WilsonWeb; Historical Abstracts; International Political Science Abstracts; PubMed; OCLC; ProQuest; Arts & Humanities Citation Index.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 140.0 ---