Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Terrorism and Political Violence

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.4 History
2.7 Civil engineering and transport
6.3 Security studies
6.8 Sociology

Journal unique ID

19382

Publisher name

Taylor & Francis

Editorship

Publication Office: Taylor & Francis, Inc., 530 Walnut St, Suite 850, Philadelphia, PA 19106.

Domains

PL Socjologia i społeczeństwo | Bezpieczeństwo i wojskowość | Historia

ISSN

0954-6553

eISSN

1556-1836

URL

https://www.tandfonline.com/toc/ftpv20/current

Comments

Tematyka czasopisma koncentruje się wokół zagadnień związanych z terroryzmem i przemocą polityczną w szczególności porusza: polityczne znaczenie działalności terrorystycznej, przemoc ze strony rebeliantów i państw, związki między przemocą polityczną a przestępczością zorganizowaną, protest, bunt, rewolucja, wpływ sieci społecznościowych, oraz wpływ na prawa człowieka, terroryzm i polityka publiczna, religia i przemoc; partie polityczne i terroryzm; technologia i terroryzm. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Czasopismo jest niezbędną lekturą dla wszystkich naukowców, decydentów i specjalistów ds. Bezpieczeństwa zajmujących się rozumieniem przemocy politycznej. Indeksowane w: America: History & Life; CSA; Elsevier Scopus; Family Index Database; Historical Abstracts; IBR International Bibliography of Book Reviews; IBZ International Bibliography of Periodical Literature; International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); International Political Science Abstracts; ISI: Current Contents - Social & Behavioral Sciences and Social Science Citation Index; Lancaster Index to Defence & International Security Literature; National Criminal Justice Reference Service Abstracts (NCJRS); OCLC; Periodical Abstracts (PerAbs); ProQuest; PsycINFO/Psychological Abstracts; Sage Criminal Justice Abstracts; The Lancaster Index; Thomson Reuters© Current Contents: Social & Behavioral Sciences; Thomson Reuters© Social Science Citation Index

Current scoring

140.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2020 140.0 2.741