Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Świat Idei i Polityki

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

6.5 Political science and public administration
6.8 Sociology

Journal unique ID

498678

Publisher name

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Editorship

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Nauk o Polityce i Administracji ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12 85-671 Bydgoszcz

Domains

PL Nauki społeczne

ISSN

1643-8442

Publication frequency

half-yearly

URL

https://www.ukw.edu.pl/jednostka/swiat-idei-polityki

Comments

Czasopismo naukowe „Świat Idei i Polityki” ma już dwie dekady tradycji. Zaczęło ono być publikowane od 2001 r. przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszym Redaktorem Naczelnym czasopisma był ówczesny Dyrektor Instytutu - prof. Tadeusz Godlewski. W drugiej dekadzie funkcjonowania czasopisma funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Dyrektor Instytutu - prof. Jan Waskan. Z dniem 1 października 2019 r. na UKW powołany został Wydział Nauk o Polityce i Administracji, który jest sukcesorem INP, jak również spadkobiercą czasopisma „Świat Idei i Polityki”. Tego samego dnia powierzona została mi funkcja Redaktora Naczelnego. „Świat Idei i Polityki” był rocznikiem a od 2021 roku jest półrocznikiem o charakterze interdyscyplinarnym w ramach dziedziny nauk społecznych. Czasopismo jest miejscem debaty naukowej, której uczestnicy prezentują różne tradycje, podejścia badawcze i paradygmaty. W periodyku publikowane są oryginalne artykuły, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym oraz podsumowujące istniejący stan wiedzy i badań. Dominującą dyscypliną naukową, w obrębie której funkcjonuje czasopismo, są nauki o polityce i administracji. Ważne miejsce zajmują również teksty z zakresu dyscyplin - nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Redakcja przyjmuje także artykuły z zakresu innych dyscyplin nauk społecznych. Warunkiem ich publikacji jest związek z szeroko rozumianymi ideami, zjawiskami i procesami politycznymi. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim.

Current scoring

40.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 40.0 ---