Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Świat Idei i Polityki

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.5 Political science and public administration
5.8 Sociology

Journal unique ID

498678

Publisher name

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Editorship

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Nauk o Polityce i Administracji ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12 85-671 Bydgoszcz

Domains

PL Nauki społeczne

ISSN

1643-8442

Publication frequency

half-yearly

URL

https://www.ukw.edu.pl/jednostka/swiat-idei-polityki

Comments

Czasopismo naukowe „Świat Idei i Polityki” ma już dwie dekady tradycji. Zaczęło ono być publikowane od 2001 r. przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszym Redaktorem Naczelnym czasopisma był ówczesny Dyrektor Instytutu - prof. Tadeusz Godlewski. W drugiej dekadzie funkcjonowania czasopisma funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Dyrektor Instytutu - prof. Jan Waskan. Z dniem 1 października 2019 r. na UKW powołany został Wydział Nauk o Polityce i Administracji, który jest sukcesorem INP, jak również spadkobiercą czasopisma „Świat Idei i Polityki”. Tego samego dnia powierzona została mi funkcja Redaktora Naczelnego. „Świat Idei i Polityki” był rocznikiem a od 2021 roku jest półrocznikiem o charakterze interdyscyplinarnym w ramach dziedziny nauk społecznych. Czasopismo jest miejscem debaty naukowej, której uczestnicy prezentują różne tradycje, podejścia badawcze i paradygmaty. W periodyku publikowane są oryginalne artykuły, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym oraz podsumowujące istniejący stan wiedzy i badań. Dominującą dyscypliną naukową, w obrębie której funkcjonuje czasopismo, są nauki o polityce i administracji. Ważne miejsce zajmują również teksty z zakresu dyscyplin - nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Redakcja przyjmuje także artykuły z zakresu innych dyscyplin nauk społecznych. Warunkiem ich publikacji jest związek z szeroko rozumianymi ideami, zjawiskami i procesami politycznymi. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 40.0 ---