Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa

Previous title

PL Studia Socjologiczno-Polityczne

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.5 Political science and public administration
5.8 Sociology

Journal unique ID

200435

Publisher name

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Editorship

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa Wydział Socjologii UW ul. Karowa 18 00-927 Warszawa

Domains

PL Socjologia i społeczeństwo

ISSN

0585-556X

Publication frequency

half-yearly

URL

https://www.wuw.pl/pol_m_Czasopisma_Studia-Socjologiczno-Polityczne-294.html

Comments

Czasopismo Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa jest kontynuacją Studiów Socjologiczno-Politycznych założonych w 1957 roku przez Juliana Hochfelda i wydawanych do roku 1968. Jest to półrocznik naukowy otwarty na różne nurty teorii społecznej, wpisujący się w program socjologii i politologii zaangażowanej, odwołujący się do idei wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości dokonujący połączenia diagnozy rzeczywistości społecznej z projektami zmian. Obszarem szczególnego zainteresowania czasopisma jest zjawisko władzy politycznej, która łączy różnego rodzaju wspólnoty, w tym najważniejszą z nich jaką jest państwo. Pozostałe zagadnienia poruszane na łamach pisma to demokracja, kondycja obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w aspekcie funkcjonowania polskiego systemu politycznego oraz o teoretyczne analizy procesów globalnych.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 20.0 ---