Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Maritima

Editors

[ 1 ] Uniwersytet Szczeciński

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.1 Archeology
1.3 History

Journal unique ID

200399

Publisher name

Uniwersytet Szczeciński Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Editorship

Redakcja „Studia Maritima” Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Szczeciński ul. Krakowska 71-79 71-017 Szczecin adam.makowski@univ.szczecin.pl

Domains

PL Historia | Archeologia | Nauki społeczne | Nauki Humanistyczne | Nauki ekonomiczne | Nauki prawne | Nauki przyrodnicze | Nauki medyczne

ISSN

0137-3587

eISSN

2353-303X

Publication frequency

yearly

DOI

10.18276/sm

URL

https://wnus.edu.pl/sm/pl/page/75

Comments

„Studia Maritima” są interdyscyplinarnym rocznikiem stanowiącym szeroką platformę prezentującą najnowsze wyniki badań związanych z problematyką morską. Zapraszamy do współpracy specjalistów z zakresu historii i archeologii, a także pokrewnych nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, przyrodniczych, medycznych i artystycznych. Łamy pisma otwarte są na opracowania dotyczące obszaru mórz, krain nadmorskich i stref ich oddziaływania. Do rocznika przyjmowane są artykuły zarówno analityczne, porównawcze, jak i case study, które prezentują najnowsze tendencje w poszczególnych dziedzinach badań począwszy od archeologii morskiej, poprzez dzieje zbrojeń morskich i polityki morskiej, po współczesne problemy globalne i dotyczące lokalnych społeczności nadmorskich. Wydawcą „Studia Maritima” jest Uniwersytet Szczeciński. Czasopismo znajduje się na liście B czasopism nie posiadających współczynnika Impact Factor i ma 20 punktów przyznanych w wyniku parametryzacji przeprowadzonej przez MNiSW. „Studia Maritima” są indeksowane w bazie CEJSH.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 11.0 ---