Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Society Register

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.8 Nauki socjologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

200271

Wydawca

Adam Mickiewicz University in Poznan

Redakcja

Society Register, Faculty of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Szamarzewskiego 89C, Room 106, 60-568 Poznan, Poland

Dziedziny

PL Socjologia i społeczeństwo | Ekonomia i finanse | Psychologia | Edukacja i pedagogika | Kultura i sztuka

eISSN

2544-5502

Częstotliwość

kwartalnik

DOI

10.14746/sr

URL

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr

Uwagi

Society Register to międzynarodowe czasopismo recenzowane, które publikuje w języku angielskim artykuły empiryczne, koncepcyjne i teoretyczne, które wnoszą znaczący wkład w obszarach nauk społecznych, w tym socjologii, ekonomii, nauk politycznych, psychologii, kulturoznawstwa, edukacji i polityki społecznej . Pismo wydawane jest we współpracy z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo zostało objęte honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej i Komitetu Socjologicznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i Nauki. Misją czasopisma jest publikowanie oryginalnych prac z zakresu nauk społecznych, propagowanie nowego podejścia teoretycznego oraz wyników badań empirycznych, które zwiększają nasze zrozumienie podstawowych procesów społecznych (i ważnych innowacji metodologicznych), wraz z praktycznym zastosowaniem tych spostrzeżeń na temat rozwiązywania problemów społecznych. Pismo indeksowane w następujących bazach: ARIANTA, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEON (Centrum Otwartej Nauki), Directory of Open Access Journals (DOAJ), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), EuroPub Database, PKP Index, IC Journals Master List, ICI World of Journals, ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, POL-index, SSOAR (Social Science Open Access Repository), Google Scholar, WorldCat, NUKAT

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2019 20,0 ---