Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Sociālo Zinātņu Vēstnesis

Editors

Publisher name

Daugavpils Universitāte

Editorship

Uniwersytet Daugavpils Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Parādes iela 1 Daugavpils, LV-5401 Łotwa

Domains

PL Ekonomia i finanse | Psychologia | Prawo i wymiar sprawiedliwości | Socjologia i społeczeństwo

ISSN

1691-1881

eISSN

2592-8562

Publication frequency

half-yearly

URL

https://szv.du.lv

Comments

Sociālo Zinātņu Vēstnesis to międzynarodowe czasopismo naukowe na temat nauk społecznych, wydawane dwa razy w roku przez University of Daugavpils (Łotwa), zarządzane przez Institute of Humanities and Sciences. Celem magazynu jest promowanie dialogu między badaczami nauk społecznych i decydentami społeczno-ekonomicznymi w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej i poza nią. Misją czasopisma jest bycie „pomostem” między Zachodem a Wschodem, Północą i Południem, oferując platformę do dyskusji naukowej w trzech językach - łotewskim, angielskim i rosyjskim.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 1.0 ---