Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Security Dimensions

Editors

Previous title

EN Security Dimensions. International & National Studies

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies

Journal unique ID

485240

Publisher name

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie

Editorship

University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow ul. Krupnicza 3 31-123 Krakow e- mail: science4@apeiron.edu.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2353-7000

Publication frequency

quarterly

URL

https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/763/

Comments

Celem czasopisma "Security Dimensions" jest publikowanie wysokiej jakości prac naukowych, które dotyczą badań nad bezpieczeństwem zarówno teoretycznie, jak i empirycznie oraz rozpowszechnianie wiedzy akademickiej na temat bezpieczeństwa globalnego, krajowego, lokalnego i indywidualnego. Pismo ma za zadanie również aktywizować międzynarodową dyskusję naukową między ekspertami akademickimi na temat badań nad bezpieczeństwem. Czasopismo publikowane jest w języku angielskim. Celem pisma jest też rozpowszechnianie najbardziej aktualnych ustaleń akademickich wśród praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa, aby ramy stworzone przez uczonych mogły mieć praktyczny pozytywny wpływ na rzeczywiste problemy związane z bezpieczeństwem we współczesnym świecie. Koncentruje się przede wszystkim na badaniach bezpieczeństwa jako dyscyplinie w dziedzinie nauk społecznych (sklasyfikowanych przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Pismo indeksowane m. in. w Index Copernicus, CEEOL, BazHum, CEJSH

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2021 40.0 ---