Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Security Dimensions

Editors

Previous title

EN Security Dimensions. International & National Studies

Scientific disciplines (Law 2.0)

6.3 Security studies

Journal unique ID

485240

Publisher name

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie

Editorship

University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow ul. Krupnicza 3 31-123 Krakow e- mail: science4@apeiron.edu.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2353-7000

Publication frequency

quarterly

URL

https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/763/

Comments

Celem czasopisma "Security Dimensions" jest publikowanie wysokiej jakości prac naukowych, które dotyczą badań nad bezpieczeństwem zarówno teoretycznie, jak i empirycznie oraz rozpowszechnianie wiedzy akademickiej na temat bezpieczeństwa globalnego, krajowego, lokalnego i indywidualnego. Pismo ma za zadanie również aktywizować międzynarodową dyskusję naukową między ekspertami akademickimi na temat badań nad bezpieczeństwem. Czasopismo publikowane jest w języku angielskim. Celem pisma jest też rozpowszechnianie najbardziej aktualnych ustaleń akademickich wśród praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa, aby ramy stworzone przez uczonych mogły mieć praktyczny pozytywny wpływ na rzeczywiste problemy związane z bezpieczeństwem we współczesnym świecie. Koncentruje się przede wszystkim na badaniach bezpieczeństwa jako dyscyplinie w dziedzinie nauk społecznych (sklasyfikowanych przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Pismo indeksowane m. in. w Index Copernicus, CEEOL, BazHum, CEJSH

Current scoring

40.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2021 40.0 ---