Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Securitologia

Editors

Publisher name

Collegium Civitas, Warszawa Polska

Domains

PL Bezpieczeństwo publiczne

ISSN

1898-4509

eISSN

2449-7436

Publication frequency

half-yearly

URL

https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/securitologia-czasopismo

Comments

„Securitologia” jest czasopismem naukowym publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych. Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem. „Securitologia” wydawana jest jako półrocznik. Wydawcami czasopisma są wspólnie Collegium Civitas i European Association for Security. „Securitologia” jest indeksowana w bazach Index Copernicus (IVC 75.62) oraz InfoBase Index (IBI Factor 2,9). Artykuły z czasopisma dostępne są także w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Unified list of scientific journals 2013-2016

7

Journal years