Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Securitologia

Journal unique ID

1001893

Publisher name

European Association for Security, Kraków, Polska

ISSN

1898-4509

eISSN

2449-7436

Publication frequency

half-yearly

URL

https://www.ejournals.eu/Securitologia/

Comments

„Securitologia” jest czasopismem naukowym publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych. Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem. „Securitologia” wydawana jest jako półrocznik. Wydawcą czasopisma jest European Association for Security; Collegium Civitas pełniło funkcję współwydawcy w latach 2013-2021. „Securitologia” jest indeksowana w bazach Index Copernicus (IVC 75.62) oraz InfoBase Index (IBI Factor 2,9). Artykuły z czasopisma dostępne są także w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 7.0 ---