Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Safety & Defense

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport
5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.6 Management and quality studies

Journal unique ID

200043

Publisher name

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

Editorship

Air Safety Faculty Polish Air Force University ul. Dywizjonu 303 no 35 08-521 Dęblin, Poland SafetyAndDefense@law.mil.pl

Domains

PL Zarządzanie i organizacja | Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2450-551X

Publication frequency

half-yearly

URL

https://sd-magazine.eu/index.php/sd

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7975f3b6-afa9-4a3d-9104-744d10fa1da6

Comments

Safety & Defense to czasopismo naukowe i techniczne. Czasopismo ma zasięg interdyscyplinarny, zatem publikacje w nim zamieszczanie nie ograniczają się tylko do problemów wojskowych związanych z bezpieczeństwem i ochroną, ale również podejmują tematy badawcze: gospodarcze, społeczne, publiczne, ekologiczne, informacyjne, etyczne itp. Zakres czasopisma jest szeroki i obejmuje zagadnienia ze wszystkich dyscyplin związanych z bezpieczeństwem, ochroną i obroną. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Wojskowe i pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa, Nowoczesne technologie w systemach bezpieczeństwa, Geopolityka i geostrategia, Geografia bezpieczeństwa. Czasopismo wydawana w cyklu rocznym , od roku 2019 wydawane jako półrocznik. Czasopismo indeksowane w następujących bazach: BazTech, Index Copernicus, CEJSH

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 --- ---
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2021 70.0 ---