Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Saeculum Christianum. Pismo Historyczne

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.7 Nauki o sztuce
7.1 Nauki teologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

486414

Wydawca

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziedziny

PL Kultura i sztuka | Historia | Archeologia

ISSN

1232-1575

URL

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc

Uwagi

Indeksowane w bazach: BazHum, CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ERIH Plus, PBN - Polska Bibliografia Naukowa

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2017 8,0 ---
  • 2019 40,0 ---