Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Roczniki Nauk Społecznych

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.4 Communication and media studies
5.7 Law
5.8 Sociology
5.9 Education
5.10 Canon law
5.11 Psychology

Journal unique ID

485397

Publisher name

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Editorship

Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Domains

PL Nauki o bezpieczeństwie | Nauki o komunikacji społecznej i mediach | Nauki socjologiczne | Nauki społeczne

ISSN

0137-4176

Publication frequency

yearly

Comments

Roczniki Nauk Społecznych są czasopismem naukowym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych KUL od roku 1949. Roczniki mają charakter otwarty – na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje reprezentują treść zagadnień w dziedzinie nauk społecznych, w trzech dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne. Czasopismo publikuje teksty w następujących kategoriach: artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki. Roczniki Nauk Społecznych są indeksowane m.in. w bazie ERIH +, CEEOL, CEJSH i znajdują się w wykazie czasopism MEiN z liczbą 40 punktów.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 70.0 ---
  • 2022 70.0 ---