Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Rocznik Politologiczny

Editors

Title variant

EN Political Science Annual

Publisher name

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nauk Politycznych

Editorship

Adres redakcji - Editorial correspondence: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nauk Politycznych, ul. Świętokrzyska 21B, pok. 32, 25-406 Kielce, https://rp.ujk.edu.pl/, e-mail: redakcja.rp@wp.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Administracja publiczna | Nauki polityczne

ISSN

1731-4526

Publication frequency

yearly

URL

https://rp.ujk.edu.pl/

Comments

Pierwszy tom Rocznika został wydany w 2003 r. Zakres tematyczny Roczników koncentruje się na: polityce regionalnej i samorządzie terytorialnym, studiach europejskich i stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwie wewnętrznym i międzynarodowym marketingu politycznym i przywództwie politycznym, teorii polityki, państwa i prawa, myśli politycznej, historii politycznej. Oprócz opracowań w Roczniku publikowane są również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania. Materiały publikowane są przede wszystkim w języku polskim oraz w języku angielskim. Podstawową wersją „Rocznika Politologicznego” jest wersja drukowana. Rocznik wydawany jest raz do roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Journal years