Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Review of European and Comparative Law

Editors

[ 1 ] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Previous title

PL Review of Comparative Law

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law
5.10 Canon law

Journal unique ID

200122

Publisher name

Wydawnictwo KUL

Editorship

Andrzej HERBET

Domains

PL Prawa człowieka | Prawo międzynarodowe | Prawo publiczne | Prawo

ISSN

2545-384X

Publication frequency

quarterly

Comments

Review of European and Comparative Law (RECoL, poprzednio Review of Comparative Law) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej. Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MEiN z 9 lutego 2021 r. przyznano mu 70 pkt.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 70.0 ---