Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przyszłość : świat, Europa, Polska : biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Editors

Title variant

EN Future : world, Europe, Poland

Previous title

PL Polska 2000 Plus

Journal unique ID

1001747

Publisher name

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Editorship

Redakcja Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Pałac Kultury i Nauki pok. 2503, p. XXV Pl. Defilad l, 00-901 Warszawa tel. 22 182 68 72 fax. 22-182-70-87, e-mail: komprog@pan.pl; kprand@interia.pl

Domains

PL Ekonomia i finanse

ISSN

1895-0949

eISSN

2391-5307

Publication frequency

half-yearly

URL

http://www.prognozy.pan.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=47

BazEkon

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1895-0949

Comments

Czasopismo ukazuje się regularnie od 1969 roku (z przerwą w latach 1990-1999). Od 2000 roku funkcjonuje jako półrocznik pt. „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” będąc najstarszym i najprawdopodobniej jedynym periodykiem w Polsce, który poświęcony jest problemom przyszłości. Artykuły dotyczą przede wszystkim problemów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ale preferowane jest holistyczne i interdyscyplinarne podejście do badań, co sprawia, że publikacje z zakresu innych nauk są także uwzględniane. Autorami artykułów są przedstawiciele licznych instytucji naukowych, ośrodków akademickich i liczących się instytucji oraz organizacji. Indeksowane m. in. w takich bazach jak CEJSH, BazEkon.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 10.0 ---