Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Editors

Additional title

PL Review of Law, Business & Economics

Publisher name

Stalowa Wola : KUL WZNoS

Editorship

Barbara Lubas

Domains

PL Ekonomia | Finanse | Prawo | Zarządzanie

ISSN

1898-2166

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.kul.pl/kwartalnik-przeglad-prawno-ekonomiczny,art_6188.html

Comments

„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” został utworzony dnia 21 maja 2007 r. decyzją Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Od października 2019 r. redakcja czasopisma działa przy Instytucie Ekonomii i Finansów KUL w Lublinie. Obecnie PPE jest kwartalnikiem publikującym artykuły naukowe dotyczące istotnych zagadnień z dziedziny prawa, ekonomii, finansów i zarządzania o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czasopismo umożliwia polskim i zagranicznym badaczom dyskusję naukową nad aktualnymi problemami ze wskazanego obszaru. Kwartalnik jest indeksowany w bazach: CEJSH, ERIH PLUS oraz BazEkon. „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” został też ujęty w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. (poz. 28589), a publikacja artykułu pozwala uzyskać 20 punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Journal years