Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Przegląd Nauk o Obronności

Editors

Title variant

EN Defence Science Review

Additional title

EN DSR

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.4 History
6.3 Security studies
6.5 Political science and public administration
6.6 Management and quality studies
6.7 Law

Journal unique ID

500007

Publisher name

Wojskowa Akademia Techniczna

Domains

PL Zarządzanie i organizacja | Historia | Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2450-6869

eISSN

2719-6763

Publication frequency

half-yearly

URL

http://www.defencesciencereview.com.pl

Comments

Defense Science Review (DSR) to międzynarodowe czasopismo, które publikuje oryginalne artykuły badawcze i przeglądowe, recenzje książek oraz wywiady z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Tematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień takich jak: obronność państwa – systemy i podsystemy militarne, obronność państwa - systemy i podsystemy niemilitarne, obronność państwa – aspekty społeczne i gospodarcze, problemy teorii wojny i pokoju, polityka obronna, technologie obronne, cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo. Indeksowane w takich bazach jak: COPERNICUS (ICI Journals Master List), BazTech, ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals

Current scoring

20.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 5.0 ---
  • 2021 20.0 ---
  • 2022 20.0 ---