Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Proceedings of the World Conference on Women’s Studies

Editors

Publisher name

The International Institute of Knowledge Management – Publishing, LLC

ISSN

2424-6743

eISSN

2424-6743

URL

http://tiikmpublishing.com/proceedings/index.php/wcws/issue/archive

Comments

Głównym celem materiałów pokonferencyjnych jest omówienie dowolnego aspektu badań nad szeroko pojętymi tematami studiów dotyczącej roli i miejsca kobiet w społeczeństwie by sprzyjać rozpowszechnianiu wiedzy i tworzeniu kanałów komunikacji między ekspertami akademickimi i badawczymi, naukowcami, decydentami, instytucjami międzynarodowymi i ogółem społeczeństwa.rzedstawia rękopisy uczestników konferencji, którzy rozpowszechnili swoje wyniki badań podczas WCWS 2018, które odbyło się w dniach 5-7 maja 2018 r. w Kolombo na Sri Lance. Rękopisy obejmują różne działy studiów kobiecych.

Journal years