Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Problemy Techniki Uzbrojenia

Editors

Publisher name

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1230-3801

eISSN

2544-9567

Publication frequency

quarterly

URL

https://ptu-biuletyn.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1230-3801-problemy_techniki_uzbrojenia?q=99266daa-353a-429d-9801-a10807f7a97a$1&qt=IN_PAGE

Comments

Czasopismo jest wydawany od 1960 roku. Biuletyn PTU stanowi forum do prezentacji oryginalnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących uzbrojenia: w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinach informatyka, nauki fizyczne, nauki chemiczne). Prezentowa wyniki własnych badań obejmuje szerszy kontekst problematyki związanej z uzbrojeniem (B+R, wytwarzanie, produkcję, pozyskiwanie, eksploatację, obrót, transport, wycofanie z użytkowania) i uwzględniające aspekty techniczne, organizacyjne, jakościowe, ekonomiczne, prawne, polityczne, logistyczne, mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych (np. ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, historia).Wersję referencyjną czasopisma Problemy Techniki Uzbrojenia stanowi wersja papierowa

Unified list of scientific journals 2013-2016

6

Journal years