Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Perspektywy Kultury : czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie

Redaktorzy

Wariant tytułu

EN Perspectives on Culture : Academic Journal of the Institute of Cultural Studies, Jesuit University Ignatianum in Krakow

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.3 Historia
1.5 Literaturoznawstwo
1.6 Nauki o kulturze i religii
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

200011

Wydawca

WSFP "Ignatianum"

Redakcja

„Perspektywy Kultury”, ul. Kopernika 30, 31-501 Kraków

Dziedziny

PL Kultura i sztuka

ISSN

2081-1446

Częstotliwość

kwartalnik

URL

https://www.ignatianum.edu.pl/instytut-kulturoznawstwa-badania-naukowe-publikacje-czasopisma-perspektywy-kultury

Uwagi

Kwartalnik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa, pismo recenzowane.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2020 20,0 ---