Processing may take a few seconds...

Journal

Title

On-line Journal Modelling the New Europe

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.8 Sociology

Journal unique ID

25312

Publisher name

Facultatea de Studii Europene -Universitatea Babeş-Bolyai

eISSN

2247-0514

Publication frequency

3 times a year

URL

http://neweurope.centre.ubbcluj.ro

Comments

Czasopismo zostało założone w 2010 roku i jest poświęcone w szczególności zagadnieniom badawczym dotyczącym Unii Europejskiej, skupiając się przede wszystkim na procesie integracji europejskiej, politykach europejskich i polityce UE. Porusza się tematykę europejską z perspektywy ekonomicznej, politycznej, społecznej lub kulturowej. Indeksowane w takich bazach jak: SCOPUS, ERIH PLUS ProQuest, EBSCO, Ulrich’s Web, CEEOL, DOAJ, J-Gate, Scipio, DRJI.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 40.0 ---