Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Nowa Polityka Wschodnia

Editors

Additional title

PL NPW

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.4 History
1.7 Culture and religion studies
6.3 Security studies
6.5 Political science and public administration
6.8 Sociology

Journal unique ID

200468

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Editorship

Wydawnictwo Adam Marszałek ul. Lubicka 44 87–100 Toruń

ISSN

2084-3291

Publication frequency

quarterly

URL

https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/npw

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/792/

Comments

Kwartalnik „Nowa Polityka Wschodnia” ukazuje się systematycznie od 2011 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Adam Marszałek, Bakijski Uniwersytet Słowiański i Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmaty, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku.Indeksowane w: BazHum, CEEOL, DOAJ, Electronic Journals Library, Google Scholar, ICI Journals Master List, Central EuropeanJournal of SocialSciences and Humanities (CEJSH) Pismo ma charakter interdyscyplinarny, publikuje artykuły badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem, obejmującym swoim zasięgiem zarówno kraje byłego Związku Radzieckiego, jak i kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Current scoring

70.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2022 70.0 ---