Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Mezinárodní politika

Editors

Publisher name

Ústav mezinárodních vztahů

ISSN

0543-7962

URL

https://www.iir.cz/list/mezinarodni-politika

Comments

Czasopismo "Mezinárodní politika" zostało założone w 1956 roku. W czasopiśmie zamieszczane są artykuły, analizy i komentarze dotyczące najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie, ważnych dokumentów UE, NATO i OBWE. Numer 12/2012 jest ostatnim tradycyjnie wydanym, od 2013 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

Journal years