Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Measurement Automation Monitoring

Editors

Title variant

PL Pomiary Automatyka Kontrola

Additional title

EN MAM

Publisher name

Wydawnictwo PAK

Editorship

2450-2855

Domains

PL Inżynieria i technika

ISSN

2450-2855

Publication frequency

quarterly

URL

http://pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=71

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9302a736-1ef3-4c41-b5d7-d1d449c65759

Comments

Indeksowany w BazTech, Index Coprenicus, IEE INSPEC, ULRICHSWEB, GOOGLE SCHOLAR. Tematyka pisma obejmuje głównie problematykę związaną z metrologią, techniką cyfrową i analogową, automatyką, robotyką i informatyką. Publikowane są artykuły naukowe pisane przez specjalistów z branży miernictwa i elektroniki - reprezentujących różne uczelnie techniczne kraju i różne obszary pomiarów. Publikowane są także artykuły informacyjno – techniczne, w których firmy zajmujące się produkcją lub sprzedażą sprzętu związanego z profilem czasopisma prezentują w sposób pogłębiony swoją ofertę szerokiemu gronu zainteresowanych.

Unified list of scientific journals 2013-2016

11

Journal years